GARANTIVILLKOR FRÅN ANSMANN AG


Bästa kund!


Våra produkter genomgår en mycket sträng kvalitetskontroll. Om en produkt ändå inte fungerar som den ska ber vi dig att omedelbart kontakta vår tekniska service:

E-Bike:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 5956
E-Mail:e-bikeservice@ansmann.de

Konsumprodukte:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 3400
E-Mail:hotline@ansmann.de


För vissa produkter med särskild märkning erbjuder vi utöver den lagstadgade garantin även en utökad tillverkargaranti i enlighet med följande garantivillkor:

 1. ANSMANN AG garanterar att de använda materialen är felfria, funktionsdugliga och hållbara inom respektive garantiperiod.

 2. Garantiperioden börjar på produktens köpdatum och gäller inom hela EU. Den exakta garantitiden framgår av produktbeskrivningen.

 3. Garantianspråk ska göras gällande omedelbart efter att en defekt upptäckts inom garantitiden.

 4. Om garantianspråket är berättigat kan ANSMANN AG välja att antingen reparera eller byta ut produkten utan kostnad inom garantiperioden. Vid byte ersätts den gamla produkten med en produkt av samma utförande, kvalitet och typ. Om den berörda
  produkten inte längre tillverkas vid tidpunkten för felanmälan har ANSMANN AG rätt att leverera en liknande produkt. Gamla enheter eller delar av enheter övergår till ANSMANN AG:s ägo. Om garantitjänsterna utnyttjas, förlängs inte garantitiden och ingen ny garantiperiod börjar gälla.

 5. Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

  • unsachgemäße Handhabung
  • normale Abnutzung
  • Einwirkung von Chemikalien
  • höhere Gewalt
  • Eingriffe, die nicht von unserem technischen Service vorgenommen wurden
  • eigenmächtige Reparaturversuche
  • Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
  • Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen
  • Gewaltanwendungen (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
  • Retursändning i ej transportsäker förpackning.

   Tillbehör som inte ingår i produktens grundutrustning omfattas inte heller av garantin.

 6. Vid ett berättigat garantifall ska du skicka den defekta produkten tillsammans med respektive servicekort samt köpkvitto i ett frankerat paket till följande adress:

  ANSMANN AG
  Industriestraße 10
  97959 Assamstadt - Germany

 7. Denna garanti gäller vid sidan av och påverkas inte av den lagstadgade garantin.

 8. Garantin gäller endast icke-kommersiell användning av våra produkter.
Download
Pdf
[DE] Garantiebestimmungen
Pdf
[EN] Warranty Terms and Conditions
Pdf
[BG] Garantsionni Usloviya
Pdf
[DK] Garantibestemmelser
Pdf
[ES] Cláusulas de la garantía
Pdf
[FI] Takuuehdot
Pdf
[FR] Dispositions de garantie
Pdf
[HR] Jamstveni Uvjeti
Pdf
[HU] Garanciális Feltételei
Pdf
[IT] Condizioni di garanzia
Pdf
[LT] Garantiniai Isipareigojimai
Pdf
[NL] Garantiebepalingen
Pdf
[NO] Garantivilkar
Pdf
[PL] Warunki Gwarancji
Pdf
[PT] Disposições de garantia
Pdf
[RO] Prevederi Privind Garantia
Pdf
[SL] Garancijska Dolocila
Pdf
[SR] Garancijske Odredbe
Pdf
[SV] Garantivillkor