Avtryck

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - GERMANY

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 0
Fax:+49 (0) 6294 / 4204 - 4400
E-post:info@ansmann.de


Rättssform:
Aktiebolag

Registrerat säte:
DE - Assamstadt

Registrerande myndighet:
Ulm HRB 721168

Styrelse:
Markus Fürst, Thilo Hack

Styrelseordförande:
Ulrike Unterwandling

Momsreg.nr:
DE 156783270

WEEE-reg. nr.:
DE 32056780

Användning av webbplatsen:

Information om användning av vår webbplats: Vi anstränger oss för att hålla informationen och uppgifterna på denna webbplats i aktuellt skick. Vi ansvarar dock inte för och garanterar inte att uppgifterna är fullständiga eller aktuella. Detta gäller även för övriga webbplatser som vi hänvisar till via länkar. Vi ansvarar inte heller för innehållet på dessa webbplatser. Det är inte tillåtet att använda texter, textdelar, bildmaterial eller uppgifter från vår webbplats eller att sprida detta material utan vårt tillstånd.

Avståndstagande:

Viktig information om alla länkar på denna webbplats.

I en dom av den 12 maj 1998 beslutade domstolen i Hamburg att man genom inbäddning av en länk även ansvarar för innehållet på den länkade sidan. För att undvika detta måste man uttryckligen ta avstånd från sådant innehåll. På olika sidor på denna webbplats finns länkar till andra webbsidor. Vi understryker att vi inte på något sätt kan påverka utformningen av och innehållet på länkade sidor! Vi tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på denna webbplats och vi står inte för innehållet på dessa sidor. Den här förklaringen gäller för alla länkar som är inbäddade på denna webbplats.BILDER - COPYRIGHT:

Alla bilder som används på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och tillhör ANSMANN AG. Bilderna får inte återanvändas utan tillstånd från ANSMANN AG.

Ansvarsfriskrivning:

ANSMANN AG anstränger sig för att hålla informationen och uppgifterna på sin webbplats i aktuellt skick. Företaget ansvarar dock inte för och garanterar inte att uppgifterna är aktuella, riktiga eller fullständiga. Detta gäller även för övriga webbplatser som hänvisas till via länkar. ANSMANN AG ansvarar inte heller för innehållet på de webbplatser som besökaren kommer till via sådana länkar. ANSMANN AG förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera den tillhandahållna informationen utan föregående meddelande.

Uppgifterna på vår webbplats ska ge besökaren en översikt av vår verksamhet i informationssyfte. Vi garanterar dock inte att uppgifterna är aktuella, riktiga eller fullständiga. ANSMANN AG ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive utebliven vinst, som uppstår till följd av användning av uppgifterna på denna webbplats. ANSMANN AG och användaren av webbplatsen eller tredje part har inga rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. Innehållet på webbplatsen för ANSMANN AG är upphovsrättsligt skyddat. Spridning av information och uppgifter och särskilt användning av texter, textdelar eller bildmaterial kräver tillstånd från ANSMANN AG. Detta gäller inte för pressmeddelanden. Alla uppgifter, deras användning och inloggning på webbplatsen för ANSMANN AG samt alla åtgärder, aktiviteter eller handlingar som har att göra med webbplatsen för ANSMANN AG regleras uteslutande av tysk rätt. Jurisdiktion och plats för utförande är Ulm.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14.1 i EU-förordningen om tvistlösning online samt paragraf 36 i tyska konsumenttvistlösningslagen VSBG:

EU-kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning på nätet som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är villiga att delta i förlikningsförfaranden utom domstol inför ett konsumentförlikningsorgan. Ansvarigt organ i detta sammanhang är Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.