Batterilåda med batteritestare
Artikelnummer:1900-0041-1
Praktisk förvaring för upp till 24x mignon AA-, 16x micro AAA - och 4x 9V e-block-uppladdningbara batterier och batterier. Inkl. batteritestare!
Batterilåda, batteritestare, skruvar och dowels för väggmontering
2 År
19:99 € RRP
inkl. 16 % moms., exkl. Leveransavgifter (Leveranser för närvarande endast till Tyskland och Österrike)
För närvarande inte tillgänglig

Beskrivning

Perfect protection and transportation for your standard batteries & rechargeable batteries

With the practical storage box from ANSMANN, you have your rechargeable batteries together, organised and protected at all times! There is space for a total of 44 cells in the storage box: 24× AA, 16× AAA and 4× 9V PP3 block-style batteries. This ensures that you always have your most often used standard batteries or rechargeable batteries close at hand, whether you are at home or on the road.

Battery tester included

A battery test device is included in the box. So, you can always keep an eye on the capacity of your standard batteries / rechargeable batteries. The capacity is indicated via an easy-to-read LCD display. You always know how full or empty your cel

Perfekt skydd och transport för dina uppladdningsbara batterier och batterier

Med den praktiska förvaringslådan från ANSMANN har du dina uppladdningsbara batterier alltid ordnade och skyddade tillsammans! I förvaringslådan hittar totalt 44 celler plats: 24x mignon-, 16x micro- och 4x 9V e-block-batterier. Du har därmed alltid hemma och på resan de vanligaste batterierna och uppladdningsbara batterier tillgängliga.

Batteritestare medföljer

I lådan medföljer en batteritestare. Därmed har du alltid dina batteriers/uppladddningsbara batteriers kapacitet i blick. Vid den bra avläsbara LCD-displayn visas kapaciteten. Du vet alltid hur fulla eller tomma dina celler är. Du kan ladda de uppladdningsbara batterierna före viktiga evenemang och du identifierar exakt med testare när batterierna fortfarande kan användas eller måste kasseras.

Slut med oönskad urladdning! Ingen kortslutning!

I batterilådan är 9V-block inte bara optimalt förvarade, utan får också optimalt skydd för fukt och damm. Framför allt skyddar lådan med ordentlig förvaring för irriterande urladdning som förekommer vid transport eller om lösa uppladdningsbara batterier ligger runt. Med användning av förvaringslådan kan en kortslutning av cellerna uteslutas.
Dina batterier och uppladdningsbara batterier skyddas optimalt för damm och fukt med den stängbara lådan och robust lock.

Bästa bearbetning

Som hos alla ANSMANN-produkter, används också för förvaringslådan endast bästa material. Förslutningen är pålitlig och säker. De uppladdningsbara batterierna förvaras på bästa sätt i lådan. Naturligtvis är förslutningsfliken robust och kan ändå öppnas väldigt enkelt och sedan stängas igen.

Inkl. väggfäste

Lådan har praktiska fästöglor på baksidan. Därmed går den att enkelt fastsätta med de medföljande skruvarna på väggen.

Vår tips:

Om du vill också förvara tomma batterier - lägg de helt enkelt i omvänd ordning i förvaringslådan.

Lådan i överblick

 • Stabil batteri-förvaringslåda av robust plast, lämplig för micro AAA, mignon AA och 9V e-block-batterier/uppladningsbara batterier
 • Inklusive batteri-testare, kapacitetsvisning sker via en väldigt bra avläsbar LCD-display
 • Tack vare den översiktiga lådan är alla batterier alltid städade och säkert förvarade
 • Aldrig med tomma batterier i lådan
 • Den stängbara lådan erbjuder plats för 24x mignon-, 16x micro- och 4x 9V e-block-batterier/uppladdningsbara batterier
 • Med hjälp av de praktiska fästöglorna kan batterilådan fastsättas på väggen (inkl. skruvar och pluggar)
 • Det robusta plastlocket erbjuder optimalt skydd för fukt och damm
 • Skyddar för kortslutning och batteriernas eller uppladdningsbara batteriernas överbelastning

ls are. You can charge your batteries before important events and use the tester to check precisely when batteries can still be used and when they must be replaced.

Put an end to accidental charge leakage! No more short-circuits!

In the battery box, the 9V batteries are not only very tidy, but they are also ideally protected from moisture and dust. Most of all, the box's tidy storage of the batteries protects them from the annoying discharging that often occurs when batteries are left lying around loose or when being transported. The use of the storage box can also prevent cells being short-circuited.
Your standard batteries and rechargeable batteries are ideally protected from dust and moisture in the re-sealable box with its robust lid.

Best workmanship

As with all ANSMANN products, only the best materials are used for the battery box. The closure system is reliable and safe. The rechargeable batteries are ideally "nullified" in the box during transportation. Naturally, the sealing flap is robust and extremely easy to open and close.

Including wall-mounting

The box has practical mounting eyes on the rear. This enables the box to be easily mounted on the wall with the screws provided.

Our tip:

If you also wish to store empty batteries - simply lay these in the storage box upside-down.

Box features:

 • Sturdy battery storage box made from robust plastic - suitable for AAA, AA, and 9V PP3 block-style rechargeable batteries or standard batteries
 • Includes battery tester - the capacity is indicated on an easy-to-read LCD display
 • All of your batteries are always stored safely and tidily with the well arranged box.
 • No more empty batteries in the box
 • The re-sealable box has space for 24× AA, 16× AAA and 4× 9V PP3 block-style batteries / rechargeable batteries
 • The battery box can be fastened to the wall with the practical hanging eyes (2 screws and wall plugs included)
 • The robust plastic lid provides ideal protection from moisture and dust
 • Protection from short-circuits and mechanical stresses for the batteries or rechargeable batteries

Tekniska data

Färg svart
Förpackning Karton