Visningar och kontroll
Displayer
LED-Display
Hastighetssteg 6
Batterispänningsindikator ja
Start hjälp ja
Speedometer funktioner ingen
LED-Display
LCD-skärm
Hastighetssteg 6
Batterispänningsindikator ja
Start hjälp ja
Speedometer funktioner Hastighet | Daglig körsträcka | Daglig reseträcka tid | Totalt avstånd
LCD-Display
OLED-Display
Hastighetssteg 4
Batterispänningsindikator ja
Start hjälp ja
Speedometer funktioner Hastighet | Daglig körsträcka | Daglig reseträcka tid | Totalt avstånd
OLED-Display