Retningslinjer for personvern

1. En oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon

Følgende informasjon gir deg en enkel å navigere i oversikten over hva som vil skje med dine personopplysninger når du besøker dette nettstedet. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet for databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har inkludert under denne kopien.

Dataregistrering på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig part for registrering av data på dette nettstedet (dvs. "kontrolleren")?

Dataene på dette nettstedet behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under delen "Informasjon som kreves av lov" på dette nettstedet.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn dataene dine som et resultat av at du deler dine data hos oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i kontaktskjemaet vårt.

Våre IT-systemer registrerer automatisk andre data når du besøker nettstedet vårt. Disse dataene består hovedsakelig av teknisk informasjon (f.eks. Nettleser, operativsystem eller tidspunktet for nettstedets tilgang). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på dette nettstedet.

Hva er hensikten vi bruker dataene dine til?

En del av informasjonen genereres til garantere feilfri tilbudet av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du for informasjonen din?

Du har rett til motta informasjon om kilden, mottakerne og formålet med de arkiverte personopplysningene dine når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike avsløringer. Du har også rett til å kreve at dataene blir utbedret eller utryddet. Ikke nøl med å kontakte oss når som helst under adressen som er beskrevet i avsnittet "Informasjon som kreves av loven" på dette nettstedet hvis du har spørsmål om dette eller andre problemer knyttet til databeskyttelse. Du har også rett til å logge en klage hos det kompetente tilsynsbyrået.

Videre har du under visse omstendigheter rett til å kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger. For detaljer, vennligst se erklæringen om databeskyttelse under avsnitt "Rett til begrensning av databehandling."

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjepart.

Det er en mulighet for at nettlesermønsteret ditt vil bli analysert statistisk når du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres først og fremst med informasjonskapsler og med det vi omtaler som analyseprogrammer. Som regel utføres analysene av surfemønstrene dine anonymt; dvs. surfemønstrene kan ikke spores tilbake til deg.

Du har muligheten til å innvende mot slike analyser, eller du kan forhindre ytelsen ved å ikke bruke visse verktøy. For detaljert informasjon om verktøyene og om alternativene dine til å innvende, vennligst se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern Hosting

Denne nettsiden er hosted av en ekstern provider (host). Personlige data som blir innhentet på denne nettsiden blir lagret hos hosten. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, IP addresser, forespørsler, metadata og kommunikasjon, kontraktinformasjon, kontaktinformasjon, navn, webside-tilgang og andre data generert på denne nettsiden. Hensikten med å bruke denne hosten er å tilfredsstille kontrakten vi har med våre potensielle og eksisterende kunder (Art.6 (1)(b) GDPR) og for å sikre en hurtig og effektiv utførelse av våre online-tjenester gjennom en profesjonell leverandør.(Art.6(1)(f) GDPR). Dette er nødvendig for at vi skal tilfredsstille våre forpliktelser til kvalitet og for å oppfylle krav mht slike data.

Til disse tjenester bruker vi følgende host:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Gjennomføring av kontrakt for data prosessering avtale.

For å garantere at data prosessering skjer i samsvar med gjeldende data sikkerhets regler, har vi inngått en ordre prosessering kontrakt med vår host.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Databeskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelsen av dine personopplysninger veldig alvorlig. Derfor behandler vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemmelsene om databeskyttelse og denne erklæringen om databeskyttelse.

Hver gang du bruker dette nettstedet, vil en rekke personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger inkluderer data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt hvilke formål vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvordan, og til hvilket formål informasjonen blir samlet inn.

Vi anbefaler deg at overføring av data via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjeparts tilgang.

Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrolleren" i GDPR)

Databehandlerens kontroller på dette nettstedet er:

ANSMANN AG
Industriestr. 10
DE - 97959 Assamstadt - TYSKLAND

Telefon: +49 6294 4204-0
E-post: info@ansmann.de

Kontrolløren er den naturlige personen eller juridisk enhet som på egenhånd eller i fellesskap med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Betegnelse på en data verneombud som lovpålagt

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig ( Herrn Reinhard Büschel ) for vårt selskap.

Datenschutzbeauftragter
ANSMANN AG
Industriestr. 10
DE - 97959 Assamstadt - TYSKLAND

Telefon: +49 6294 4204-0
E-post: dsb@ansmann.de

Tilbakekall av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er bare mulig med forbehold om ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst trekke tilbake ethvert samtykke du allerede har gitt oss. For å gjøre dette, er alt du trenger å sende oss en uformell varsling via e-post. Dette skal ikke ha innvirkning på lovligheten av datainnsamling som skjedde før din tilbakekall.

Ret til å innvende mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å innvende mot direkte reklame (art. 21 GDPR)

I tilfelle data behandles på grunnlag av art. 6 sek. 1 lit. e eller f GDPR, har du rett til når som helst å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger basert på grunnlag som oppstår fra din unike situasjon. Dette gjelder også for enhver profilering basert på disse bestemmelsene. For å fastslå hvilket juridisk grunnlag som behandlingen av data er basert på, vennligst se denne erklæringen om databeskyttelse. Hvis du logger en innvending, behandler vi ikke dine berørte personopplysninger, med mindre vi er i stand til å presentere overbevisende beskyttelse verdige grunner for behandlingen av dataene dine, som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter eller hvis formålet med behandlingen er kravet, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter (innsigelse i henhold til art. 21 avsnitt 1 GDPR).

Hvis dine personopplysninger blir behandlet for å drive direkte reklame, har du rett til når som helst innvendinger mot behandlingen av dine berørte personopplysninger i forbindelse med slik reklame. Dette gjelder også for profilering i den grad det er tilknyttet slik direkte reklame. Hvis du protesterer, vil dine personopplysninger senere ikke lenger bli brukt til direkte reklameformål (innsigelse i henhold til art. 21 avdeling 2 GDPR).

Rett til å logge en klage hos det kompetente tilsynsbyrået

I tilfelle brudd på GDPR, har de registrerte rett til å registrere en klage hos et tilsynsorgan, særlig i det medlemslandet der de vanligvis opprettholder sitt bosted, sitt arbeidssted eller på det stedet der den påståtte overtredelsen inntraff. Retten til å logge en klage er i kraft uavhengig av annen administrativ eller domstolsbehandling som er tilgjengelig som rettsanvendelser.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi overleverer alle data vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, blir overlevert til deg eller en tredjepart i et ofte brukt, maskinlesbart format. Hvis du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen kontroller, vil dette bare gjøres hvis det er teknisk mulig.

SSL og / eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel innkjøpsordrer eller henvendelser du sender til oss som nettstedoperatør. Dette nettstedet bruker enten en SSL eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra „http: //“ til „https: //“ og også ved at utseendet til låseikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan data du overfører til oss ikke leses av tredjepart.

Informasjon om, retting og utretting av data

Innenfor anvendelsesområdet lovbestemmelser, har du rett til når som helst å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dataene dine. Du kan også ha rett til å få dataene utbedret eller utryddet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst på adressen gitt i avsnittet "Informasjon som kreves i lov."

Rett til å kreve behandling begrensninger

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger for behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre dette, kan du når som helst kontakte oss på adressen gitt i avsnittet "Informasjon som kreves av lov." Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • I tilfelle at du skal bestride riktigheten av dine data som er arkivert av oss, vil vi vanligvis ha litt tid på å bekrefte dette kravet. I løpet av denne undersøkelsen pågår har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble / ble utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning i behandlingen av dataene dine i stedet for å kreve utryddelse av disse dataene.
  • Hvis vi ikke trenger dine personopplysninger lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve lovlig rettigheter, har du rett til å kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene dine i stedet for utrydding.
  • Hvis du har reist innvending i medhold av art. 21 avd. 1 GDPR, dine rettigheter og våre rettigheter må veies mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvilke interesser som råder, har du rett til å kreve en begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, disse dataene - med unntak av arkivering - kan behandles bare med forbehold om ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige samfunnsinteresserte grunner som sitert av EU eller et EU-medlemsland.

Avvisning av uoppfordrede e-postmeldinger

Vi protesterer på denne måten mot bruk av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal gis i avsnittet ” Informasjon som kreves av lov “for å sende oss salgsfremmende og informasjonsmateriell som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg uttrykkelige rett til å iverksette rettslige tiltak i tilfelle uønsket sending av salgsfremmende informasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

4. Registrering av data på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Oppdater innstillinger for informasjonskapsler

I noen tilfeller bruker nettstedet vårt og sidene det såkalte cookies. Informasjonskapsler forårsaker ikke skade på datamaskinen din og inneholder ikke virus. Hensikten med informasjonskapsler er å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikrere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte "sesjonskaker." De blir automatisk slettet etter at du forlater nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet.

Du kan justere innstillingene til nettleseren din for å sikre at du blir varslet hver gang informasjonskapsler plasseres, og for å aktivere deg å godta informasjonskapsler bare i spesifikke tilfeller eller for å utelukke aksept av informasjonskapsler i spesifikke situasjoner eller generelt og for å aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene på dette nettstedet være begrenset.

Informasjonskapsler som er nødvendige for utførelsen av den elektroniske kommunikasjonstransaksjonen eller for å gi visse funksjoner du vil bruke (f.eks. Handlekurvfunksjonen), lagres på grunnlag av art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse av å lagre informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. En avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan oppheves når som helst.

Hvis andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for analyse av surfemønsteret ditt) skal lagres, adresseres de separat i denne databeskyttelseserklæringen.

Serverloggfiler

Tilbyderen av dette nettstedet og dets sider samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

  • Type og versjon av nettleser som brukes
  • Brukt operativsystem
  • Henvisningsadresse
  • Vertsnavnet til den tilgjengelige datamaskinen
  • Tidspunktet for serverforespørsel
  • IP-adressen

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse for teknisk feilfri skildring og optimalisering av operatørens nettsted. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Kontaktskjema

Hvis du sender henvendelser til oss via vårt kontaktskjema, er informasjonen gitt i kontaktskjemaet så vel som all kontaktinformasjon som blir gitt der, vil bli lagret av oss for å håndtere din forespørsel og i tilfelle at vi har ytterligere spørsmål. Vi vil ikke dele denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis forespørselen din er relatert til utførelsen av en kontrakt, eller hvis det er nødvendig å utføre forhåndsavtale. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av forespørslene som er adressert til oss (art. 6, punkt 1, lit. f DSGVO) eller på din avtale (art. 6, punkt 1, lit. a DSGVO) hvis dette er bedt om.

Informasjonen du har lagt inn i kontaktskjemaet, vil forbli hos oss til du ber oss om å utrydde dataene, tilbakekalle ditt samtykke til arkivering av data eller hvis formålet som informasjon arkiveres eksisterer ikke lenger (f.eks. etter at vi har konkludert med svaret på forespørselen din). Dette skal ikke påvirke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringsperioder.

Forespørsel på e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss på e-post, telefon eller faks, blir forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi viderefører ikke disse dataene uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis forespørselen din er relatert til utførelsen av en kontrakt, eller hvis det er nødvendig å utføre forhåndsavtale. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) a GDPR) og / eller på våre legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR), siden vi har en legitim interesse i effektiv behandling av forespørsler adressert til oss.

Dataene som sendes av deg til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter fullføring av forespørselen). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovfestede oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Registrering på dette nettstedet

Du har muligheten til å registrere deg på dette nettstedet for å kunne bruke flere nettstedsfunksjoner. Vi skal bruke dataene du legger inn bare med det formål å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den nødvendige informasjonen vi ber om på registreringstidspunktet må legges inn i sin helhet. Ellers avviser vi registreringen.

For å varsle deg om viktige endringer i omfanget av vår portefølje eller i tilfelle tekniske endringer, bruker vi den e-postadressen som ble oppgitt under registreringsprosessen.

Vi skal behandle dataene som er lagt inn under registreringsprosessen på grunnlag av ditt samtykke (art. 6, del 1, lit. a GDPR).

Dataene som er registrert under registreringsprosessen skal lagres av oss så lenge du er registrert på dette nettstedet. Deretter skal slike data slettes. Dette skal ikke påvirke obligatoriske lovfestede oppbevaringsforpliktelser.

5. Sosiale medier

Facebook-plugin-moduler (Lik & del-knapp)

Vi har integrert plug-ins fra det sosiale nettverket Facebook på denne nettsiden. Tilbyder av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene bli overført til USA og andre tredjepartsland.

Du vil kunne gjenkjenne Facebook-plugins med Facebook-logoen eller "Like" -knappen på dette nettstedet . En oversikt over Facebook-programtilleggene er tilgjengelig under følgende lenke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Hver gang du besøker dette nettstedet og dets sider, vil plugin-modulen opprette en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Som et resultat vil Facebook motta informasjonen som du har besøkt dette nettstedet med plugin-modulen din. Hvis du imidlertid klikker på Facebook "Like" -knappen mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på dette nettstedet og dets sider med Facebook-profilen din. Som et resultat vil Facebook kunne tildele besøket til dette nettstedet og sidene til Facebook-brukerkontoen din. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettstedet ikke har noen kunnskap om de overførte dataene og bruken av Facebook. For mer detaljert informasjon, vennligst se Data Privacy Declaration of Facebook på: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne tildele besøket ditt på dette nettstedet og sidene til Facebook-brukerkontoen din, kan du logge ut av Facebook-kontoen din mens du er på dette nettstedet.

Bruken av Facebook-plugin-modulen er basert på Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse av å være så synlig som mulig på sosiale medier.

Twitter-plugin-inn

Vi har integrert funksjoner på den sosiale medieplattformen Twitter på denne nettsiden. . Disse funksjonene er levert av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mens du bruker Twitter og “Re-Tweet” -funksjonen, kobles nettsteder du besøker til Twitter-kontoen din og blir gitt ut til andre brukere. I løpet av denne prosessen blir data også overført til Twitter. Vi må påpeke at vi, leverandørene av nettstedet og dets sider ikke vet noe om innholdet i dataene som er overført og bruken av denne informasjonen av Twitter. For mer informasjon, vennligst se Twitter personvernerklæring om data på: https://twitter.com/no/personvern .

Bruken av Twitter-plugins er basert på Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse av å være så synlig som mulig på sosiale medier.

Du har muligheten til å tilbakestille innstillingene for databeskyttelse på Twitter under kontoinnstillingene på https://twitter.com/account/settings .

6. Analyseverktøy og annonsering

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner for webanalysetjenesten Google Analytics. Tilbyderen av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruker såkalte cookies. Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av bruk av nettstedet av brukere. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler om din bruk av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA, der den er lagret.

Lagring av Google Analytics-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operatøren av dette nettstedet har en legitim interesse i analysen av brukermønstre for å optimalisere begge tjenestene som tilbys online og operatørens annonseringsaktiviteter. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. En avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan oppheves når som helst.

IP-anonymisering

På dette nettstedet har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre stater som har ratifisert konvensjonen om det europeiske økonomiske området før den ble sendt til USA. Full IP-adresse vil bli overført til en av Googles servere i USA og forkortet der bare unntaksvis. På vegne av operatøren av dette nettstedet skal Google bruke denne informasjonen for å analysere din bruk av dette nettstedet for å generere rapporter om aktiviteter på nettstedet og for å gi andre tjenester til operatøren av dette nettstedet som er relatert til bruken av nettstedet og Internett . IP-adressen som overføres i forbindelse med Google Analytics fra nettleseren din, skal ikke slås sammen med andre data i Googles eie.

Nettleser-plugin-inn

har muligheten til å forhindre arkivering av informasjonskapsler ved å gjøre relevante endringer i innstillingene til nettleserprogramvaren din. Vi må imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan du ikke være i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet i deres fulle grad. Videre har du muligheten til å forhindre registrering av dataene som genereres av informasjonskapselen og tilknyttet din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) av Google, samt behandlingen av disse dataene fra Google ved å laste ned og installere nettleserens plugg- i tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.no/dlpage/gaoptout?hl=no .

Innvendinger mot innspillingen av data

Du har muligheten til å forhindre innspillingen av dataene dine av Google Analytics ved å klikke på følgende lenke. Dette vil føre til plassering av en avmeldingskake, som forhindrer registrering av dataene dine under fremtidige besøk på dette nettstedet: deaktivering av Google Analytics .

For mer informasjon om håndtering av brukerdata fra Google Analytics, vennligst se Googles erklæring om personvern for data på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no .

Kontordatabehandling

Vi har utført en avtale om databehandleravtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene til de tyske databeskyttelsesbyråene til fulle når vi bruker Google Analytics.

Demografiske parametere levert av Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen "demografiske parametere" levert av Google Analytics. Det gjør det mulig å generere rapporter med informasjon om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet. Kildene til denne informasjonen er interesserelatert annonsering fra Google samt besøksdata hentet fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tildeles til en bestemt person. Du har muligheten til å deaktivere denne funksjonen når som helst ved å gjøre relevante innstillingsendringer for annonsering på Google-kontoen din, eller du kan generelt forby innspillingen av dataene dine av Google Analytics som forklart i avsnittet "Innvendig mot registrering av data."

Arkiveringsperiode

Data på bruker- eller hendelsesnivå som er lagret av Google koblet til informasjonskapsler, bruker-ID-er eller annonse-ID (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonse-ID) bli anonymisert eller slettet etter 26 måneder. For detaljer, klikk på følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=no

Facebook Pixel

For å måle konverteringsfrekvenser bruker dette nettstedet besøksaktivitetspikselen til Facebook. Tilbyder av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene bli overført til USA og andre tredjepartsland.

Dette verktøyet tillater sporing av sidebesøkere etter at de har blitt lenket til nettstedet til leverandøren etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å analysere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål og å optimalisere fremtidige annonseringskampanjer.

For oss som operatører av dette nettstedet er de innsamlede dataene anonyme. Vi kan ikke komme til noen konklusjoner om identiteten til brukerne. Imidlertid arkiverer Facebook informasjonen og behandler den, slik at det er mulig å opprette en forbindelse til den respektive brukerprofilen og Facebook er i en posisjon til å bruke dataene til sine egne markedsføringsformål i samsvar med Retningslinjer for bruk av Facebook . Dette gjør at Facebook kan vise annonser på Facebook-sider så vel som på steder utenfor Facebook. Vi som operatør av dette nettstedet har ingen kontroll over bruken av slike data.

Bruken av Facebook Pixel er basert på Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse for effektive reklamekampanjer, som også inkluderer sosiale medier. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. En avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan oppheves når som helst.
Facebook Pixel deaktivering

I Facebooks personvernregler for data, finner du ytterligere informasjon om beskyttelse av personvernet ditt på: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Du har også muligheten til å deaktivere remarketingfunksjonen "Tilpassede målgrupper" i delen om annonseinnstillinger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . For å gjøre dette, må du først logge deg på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere all brukerbasert reklame fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på dette nettstedet, trenger vi fra deg en e-postadresse samt informasjon som lar oss bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og samtykker til mottak av nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data skal samles inn eller skal kun samles på frivillig basis. Vi skal bruke slike data bare for sending av den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike data med noen tredjepart.

Behandlingen av informasjonen som er lagt inn i abonnementskjemaet for nyhetsbrev skal utelukkende skje på grunnlag av din samtykke (art. 6 avdeling 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på koblingen "Avmeld abonnement" i nyhetsbrevet. Dette skal ikke ha innvirkning på lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.

Dataene som er lagt inn hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet, vil bli lagret av oss inntil du melder deg ut av nyhetsbrev eller leverandør av nyhetsbrev og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet etter at du har meldt deg på nyhetsbrevet. Data som er lagret til andre formål hos oss forblir upåvirket.

Etter at du har meldt deg ut fra nyhetsbrevets distribusjonsliste, kan e-postadressen din lagres av oss eller tjenesteleverandøren for nyhetsbrev i en svarteliste for å forhindre fremtidig utsendelse. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse for å oppfylle de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan innvende mot lagring hvis interessene dine oppveier vår legitime interesse.

Nyhetsbrev2Go

Denne nettsiden bruker Newsletter2Go for sending av nyhetsbrev. Tilbyderen er Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Tyskland.

Nyhetsbrev2Go-tjenester kan blant annet brukes til å organisere og analysere sending av nyhetsbrev. Dataene du legger inn for å abonnere på nyhetsbrevet arkiveres på Newsletter2Gos servere i Tyskland.

Hvis du ikke vil tillate en analyse av Newsletter2Go, må du melde deg av nyhetsbrevet. Vi tilbyr en link for å gjøre dette i hver nyhetsbrev. I tillegg kan du også melde deg av nyhetsbrevet rett på nettstedet.

Dataanalyse av Newsletter2Go

Nyhetsbrev2Go gjør det mulig for oss å analysere våre nyhetsbrevkampanjer. For eksempel lar det oss se om en nyhetsbrevmelding er åpnet, og i så fall hvilke lenker som kan ha blitt klikket. Dette gjør det mulig for oss å bestemme, hvilke koblinger som trakk et ekstraordinært antall klikk.

Videre kan vi også se om en gang e-posten ble åpnet eller en kobling ble klikket, noen tidligere definerte handlinger ble utført (konverteringsfrekvens). Dette lar oss avgjøre om du har kjøpt et kjøp etter å ha klikket på nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev2Go gjør det også mulig for oss å dele abonnentene på vårt nyhetsbrev inn i forskjellige kategorier (dvs. "mottakere") For eksempel kan mottakere av nyhetsbrev kategoriseres basert på alder, kjønn eller bosted. Dette gjør oss i stand til å skreddersy vårt nyhetsbrev mer effektivt etter behovene til de respektive målgruppene.

For detaljert informasjon om funksjonene til Newsletter2Go, følg denne lenken: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/ .

Juridisk grunnlag

Dataene blir behandlet basert på ditt samtykke (art. 6, seksjon 1 lit. a GDPR). Du kan trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt når som helst ved å melde deg ut av nyhetsbrevet. Dette skal ikke ha innvirkning på lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted før tilbakekallingen.

Lagringsperiode

Dataene som er lagt inn hos oss for å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg ut av nyhetsbrevet eller leverandøren av nyhetsbrev og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet etter at du har meldt deg på nyhetsbrevet. Data som er lagret til andre formål hos oss forblir upåvirket.

Etter at du har meldt deg ut fra nyhetsbrevets distribusjonsliste, kan e-postadressen din lagres av oss eller tjenesteleverandøren for nyhetsbrev i en svarteliste for å forhindre fremtidig utsendelse. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse for å oppfylle de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan gjøre innvendinger mot lagringen hvis interessene dine oppveier vår legitime interesse.

For mer informasjon, vennligst se databeskyttelsesforskriften til Newsletter2Go på: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/ .

Gjennomføring av en avtale om databehandler

Vi har utført en kontrakt med Newsletter2Go, der vi krever at Newsletters2Go skal beskytte kundenes data og avstå fra å dele slike data med tredjeparter. Du kan gå gjennom denne kontrakten under følgende lenke: https://www.newsletter2go.de/dokumenter/Datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf .

8. Plugin-moduler og verktøy

YouTube med utvidet integrasjon av databeskyttelse

Nettstedet vårt inneholder videoer fra nettstedet YouTube. Nettstedsoperatøren er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i den utvidede databeskyttelsesmodusen. I følge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser på videoen. Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som et resultat av den utvidede databeskyttelsesmodusen. Uansett om du ser på en video, vil YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på dette nettstedet, er det en forbindelse til YouTubes servere vil bli etablert. Som et resultat blir YouTube-serveren varslet, hvilke av sidene du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, aktiverer du YouTube for å tilordne surfemønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Videre, etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere forskjellige informasjonskapsler på enheten din. Ved hjelp av disse informasjonskapslene vil YouTube kunne skaffe informasjon om besøkende på nettstedet. Denne informasjonen vil blant annet bli brukt til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre nettstedets brukervennlighet og for å forhindre forsøk på å begå svindel. Disse informasjonskapslene forblir på enheten din til du sletter dem.

Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner bli utløst etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse for å presentere nettinnholdet vårt på en tiltalende måte. I medhold av art. 6 sek. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. En avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan trekkes tilbake når som helst.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, vennligst se YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Google Maps (med samtykke) )

Dette nettstedet bruker Google Maps, en kartlegging / lokasjonstjeneste, via et API. Tilbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å garantere databeskyttelse på dette nettstedet, vil du oppdage at Google Maps er deaktivert når du besøker dette nettstedet for første gang. En direkte forbindelse til Googles servere vil ikke bli opprettet før du har aktivert Google Maps autonomt på slutten (dvs. gitt ditt samtykke i henhold til art. 6, del 1, lit. a GDPR). Dette vil forhindre overføring av dataene dine til Google under ditt første besøk på nettstedet vårt.

Når du har aktivert tjenesten, vil Google Maps lagre IP-adressen din. Som regel blir den deretter overført til en Google-server i USA, der den er lagret. Tilbyderen av dette nettstedet har ikke kontroll over denne dataoverføringen når Google Maps er blitt aktivert.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata, vennligst se Googles personvernerklæring under følgende lenke : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. leverandører av e-handel og betalingstjenester

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for etablering, innholdsorganisering eller endring av rettsforholdet (dataregistrering). Disse handlingene er tatt på grunnlag av art. 6 sek. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller førkontraktuelle handlinger. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av dette nettstedet (bruksdata) bare i den grad dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukere å benytte seg av tjenestene og fakturere for dem.

innsamlede kundedata skal utryddes etter fullføring av ordren eller opphør av forretningsforholdet. Dette skal ikke påvirke eventuelle lovpålagte opprettholdelsesmandater.

Dataoverføring ved avslutning av kontrakter for nettbutikker, forhandlere og forsendelse av varer

Vi deler personopplysninger med tredjepart bare hvis dette er nødvendig i forbindelse med håndteringen av kontrakten; for eksempel hos selskaper som er overdraget overføring av varer eller finansinstitusjonen som har til oppgave å behandle betalinger. Eventuell videre overføring av data skal ikke skje eller bare skje hvis du uttrykkelig har gitt samtykke til overføringen. Enhver deling av dataene dine med tredjepart i mangel av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke skje.

Grunnlaget for behandlingen av data er Art. 6 sek. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller for kontraktsfestede handlinger.

PayPal

Vi tilbyr blant annet betaling via PayPal på dette nettstedet. Tilbyder av denne betalingsbehandlingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal").

Hvis du velger betaling via PayPal, vil vi dele betalingsinformasjonen du oppgir med PayPal.

Det juridiske grunnlaget for deling av dataene dine med PayPal er Art. 6 sek. 1 lit. en GDPR (samtykke) samt art. 6 sek. 1 lit. b GDPR (behandling for oppfyllelse av en kontrakt). Du har muligheten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dataene dine. En slik tilbakekall skal ikke ha noen innvirkning på effektiviteten av databehandlingstransaksjoner som skjedde i det siste.