Battery Intelligence

Velkommen til “Internet of Things”! Ved å koble til mobile nettverk, kan via skykobling batteridata også behandles på sentrale servere. Dette gir diverse muligheter for å kunne tilby sporing og sikkerhetsfunksjoner, men også fjernvedlikehold av ditt utstyr eller kjøretøy.