Standard primærbatteri

Et primærbatteri er den ideelle løsningen hvis energi trenges sjelden, men over et lengre tidsrom.

Fordelen med primærcellen (litium-primær eller alkalisk primær) sammenlignet med et sekundærbatteri, er en høyere energitetthet i forhold til vekt og volum. Et primærbatteri trenger ikke vedlikehold og likevel har cellen en lang levetid. Dermed kan denne typen brukes som et optimalt reservebatteri.

Ytterligere fordeler med primærbatteriene er:

  • God temperaturkarakteristikk ved lav temperatur
  • Høye utladingsstrømmer
  • Lange lagringstider i enhver ladetilstand
  • Lav selvutladning