GARANTIVILKÅR ANSMANN AG


Kjære kunde!


Våre produkter er underlagt en streng kvalitetskontroll. Skulle et produkt likevel ikke fungere tilfredsstillende, beklager vi dette sterkt og ber deg henvende deg direkte til vår tekniske service:

E-Bike:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 5956
E-Mail:e-bikeservice@ansmann.de

Konsumprodukte:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 3400
E-Mail:hotline@ansmann.de


I tillegg til den lovfestede garantien gir vi deg en utvidet produsentgaranti for visse produkter som er utpekt av oss, i henhold til følgende garantivilkår:

 1. DieANSMANN AG garanterer at materialene som brukes er feilfrie, brukbare og holdbare i den gjeldende garantiperioden.

 2. Garantiperioden begynner den dagen kunden kjøper produktet og gjelder i hele EU. Den nøyaktige garantiperioden fremgår av produktbeskrivelsen.

 3. Garantikrav skal gjøres gjeldende innen garantiperioden, umiddelbart etter at defekten ble oppdaget.

 4. ANSMANN AG oppfyller et berettiget garantikrav etter eget skjønn, gratis, ved å reparere eller skifte ut produktet i garantiperioden. Ved utskiftning erstattes det gamle produktet med et nytt produkt av samme art, samme kvalitet og samme type. Såfremt det berørte produktet på tidspunktet for reklamasjonen ikke lenger produseres, er ANSMANN AG berettiget til å levere et lignende produkt. Eiendomsretten til enheter eller komponenter av enheter som er skiftet ut går over til ANSMANN AG. Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantiperioden, og det oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti.

 5. Garantikrav er utelukket ved skader på grunn av:

  • feil håndtering
  • normal slitasje
  • påvirkning av kjemikalier
  • force majeure
  • inngrep, som ikke er foretatt av vår tekniske service
  • reparasjonsforsøk på egen hånd
  • manglende overholdelse av bruksanvisningen
  • manglende overholdelse av sikkerhetstiltak som gjelder for produktet
  • bruk av makt (f.eks. slag, støt, fall)
  • forsendelse i ikke-transportsikker emballasje

   I tillegg er tilbehørsdeler, som ikke er del av produktets standardutstyr, utelukket fra garantien.
 6. Ved et berettiget garantikrav ber vi deg sende det defekte produktet sammen med det tilsvarende servicekortet samt kjøpskvitteringen i en frankert pakke til følgende adresse:

  ANSMANN AG
  Industriestraße 10
  97959 Assamstadt - Germany

 7. Garantien som ytes tilkommer deg ved siden av dine lovfestede rettigheter, og disse berøres ikke av garantiytelsen.

 8. Garantien gjelder bare for ikke-kommersiell bruk av våre produkter.
Download
Pdf
[DE] Garantiebestimmungen
Pdf
[EN] Warranty Terms and Conditions
Pdf
[BG] Garantsionni Usloviya
Pdf
[DK] Garantibestemmelser
Pdf
[ES] Cláusulas de la garantía
Pdf
[FI] Takuuehdot
Pdf
[FR] Dispositions de garantie
Pdf
[HR] Jamstveni Uvjeti
Pdf
[HU] Garanciális Feltételei
Pdf
[IT] Condizioni di garanzia
Pdf
[LT] Garantiniai Isipareigojimai
Pdf
[NL] Garantiebepalingen
Pdf
[NO] Garantivilkar
Pdf
[PL] Warunki Gwarancji
Pdf
[PT] Disposições de garantia
Pdf
[RO] Prevederi Privind Garantia
Pdf
[SL] Garancijska Dolocila
Pdf
[SR] Garancijske Odredbe
Pdf
[SV] Garantivillkor