Forlaget

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - GERMANY

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 0
Fax:+49 (0) 6294 / 4204 - 4400
E-post:info@ansmann.de


Organisasjonsform:
AG

Registrert kontor:
DE - Assamstadt

Registrert ved Reg. Tingrett:
Ulm HRB 721168

Styre:
Markus Fürst, Thilo Hack

Styreformann:
Ulrike Unterwandling

Moms-ID-nr.:
DE 156783270

WEEE-Reg. nr.:
DE 32056780

Bruk av nettstedet:

For bruk av vårt nettsted: Vi bestreber oss på å sikre at informasjonen og dataene på nettstedet er korrekt. En heftelse eller garanti for innholdets riktighet, fullstendighet eller aktualitet kan allikevel ikke utloves. Dette gjelder også for alle andre eksterne nettsteder som vi eventuelt viser til ved hjelp av en lenke. For innhold på slike nettsider er vi ikke ansvarlig. Uten forutgående skriftlig samtykke fra oss er det ikke tillatt å bruke tekst, tekstdeler, bildemateriale eller data på vårt nettsted og fotokopiere eller på annen måte reprodusere disse.

Distansering:

Viktig informasjon om alle lenker på denne Internett-presentasjonen.
Ved avgjørelse av 12. mai 1998 har lagmannsrett i Hamburg fastsatt at man ved å inkludere en lenke, eventuelt er medansvarlig for innhold på lenkede/tilknyttede sider. Dette kan kun forhindres ved å ta uttrykkelig avstand fra dette innholdet. På denne presentasjonen finnes det på forskjellige sider med lenker til andre nettsteder på Internett. Vi understreker uttrykkelig at vi ikke har noen innflytelse på utforming og innhold på disse lenkede/tilknyttede sidene! Vi tar uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle nettsteder lenket/knyttet til denne presentasjonen og innholdet på disse sidene er ikke vårt eget innhold. Denne erklæringen gjelder for alle lenker som er tilknyttet denne presentasjonen.BILDER - COPYRIGHT:

Alle bildene som er brukt på dette nettstedet er underlagt lov om opphavsrett og tilhører ANSMANN AG. Enhver annen bruk av disse bildene eller noen del av dem er kun tillatt med samtykke fra ANSMANN AG.

Ansvarsfraskrivelse:

ANSMANN AG bestreber seg på å sikre at innholdet og data på nettstedet er nøyaktig. Vi kan ikke overta noen heftelse eller garanti for at informasjonen som stilles til rådighet er aktuell, riktig eller fullstendig. Dette gjelder også for alle andre eksterne nettsteder som vi viser til ved hjelp av en lenke. ANSMANN AG ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder som kan nås via en slik lenke/kobling. ANSMANN AG forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å foreta endringer eller tilføyelser til informasjon eller data.
Informasjon og data som er tilgjengelige på vårt nettsted gir brukeren en oversikt over vårt selskap for informasjonsformål, uten at brukeren kan påberope seg eller stole på aktualitet, riktighet eller fullstendighet av informasjon eller data. ANSMANN AG er ikke ansvarlig verken for direkte eller indirekte skader, inklusive tap av fortjeneste som måtte oppstå gjennom bruk av informasjon eller data som finnes på dette nettstedet. Rettigheter og forpliktelser mellom ANSMANN AG og bruker av nettstedet eller tredjeparter er utelukket. Innholdet på nettstedet til ANSMANN AG er opphavsrettslig beskyttet. Uten forutgående skriftlig samtykke fra ANSMANN AG er det ikke tillatt å bruke tekst, tekstdeler, bildemateriale eller kopiere eller reprodusere informasjon eller data. Dette inkluderer ikke pressemeldinger. All informasjon eller data, deres bruk og registreringen på nettsiden til ANSMANN AG samt all bruk, tillatelse eller unnlatelse som sammenhenger med nettsiden til ANSMANN AG er utelukkende underlagt tysk lov. Oppfyllelsessted og eneste verneting er Ulm.

Alternative metoder for tvisteløsning iht. art. 14 punkt 1 ODR-VO og § 36 VSBG:

Europakommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS), som du finner her http://ec.europa.eu/consumers/....
Vi er beredt til å delta i en utenomrettslig megling foran en forbrukermeglingsinstans.
Kompetent er den Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.