GARANTIEBEPALINGEN VAN ANSMANN AG


Geachte klant,


Al onze producten worden aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Mocht een product desondanks niet probleemloos werken,
dan betreuren wij dat zeer en verzoeken u in dat geval direct contact op te nemen met onze technische service:

E-Bike:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 5956
E-Mail:e-bikeservice@ansmann.de

Konsumprodukte:

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 3400
E-Mail:hotline@ansmann.de


Naast de wettelijke garantiebepalingen garanderen wij voor bepaalde, door ons aangewezen, producten een uitgebreidere fabrieksgarantie in overeenstemming met de onderstaande garantiebepalingen:

 1. ANSMANN AG garandeert dat de gebruikte materialen gedurende de garantietermijn geen gebreken vertonen, bruikbaar en duur zaam zijn.

 2. De garantietermijn begint op de aankoopdatum van het product en geldt in de gehele Europese Unie. De exacte garantietermijn is opgenomen in de productbeschrijving.

 3. Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na kennisname van het defect en binnen de garantietermijn worden doorgegeven.

 4. Bij een gerechtigde aanspraak op garantie zorgt ANSMANN AG binnen de garantietermijn en in redelijkheid voor een kosteloze reparatie of vervanging. Bij vervanging wordt het oude product door een identiek product in dezelfde kwaliteit en van hetzelfde type vervangen. Als het betreffende product op het moment van het defect niet meer wordt vervaardigd, is ANSMANN AG gerechtigd, een vergelijkbaar product te leveren. Apparaten of onderdelen die vervangen zijn, worden eigendom van
  ANSMANN AG. De onder garantie uitgevoerde werkzaamheden hebben geen verlenging van de garantietermijn noch een nieuwe
  garantietermijn tot gevolg.

 5. Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

  • unsachgemäße Handhabung
  • normale Abnutzung
  • Einwirkung von Chemikalien
  • höhere Gewalt
  • Eingriffe, die nicht von unserem technischen Service vorgenommen wurden
  • eigenmächtige Reparaturversuche
  • Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
  • Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen
  • Gewaltanwendungen (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
  • Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

   Bovendien zijn alle toebehoren, die niet tot de basisuitrusting van het product horen, uitgesloten van garantie.

 6. Bij een gerechtigde garantieclaim verzoeken wij u het defecte product met toevoeging van de bijbehorende servicekaart en de aankoopbon in een gefrankeerd pakket naar het volgende adres te sturen:

  ANSMANN AG
  Industriestraße 10
  97959 Assamstadt - Germany

 7. De verleende garantie geldt naast de wettelijke rechten die u heeft en tast deze niet aan

 8. De garantie geldt alleen voor niet-commercieel gebruik van onze producten.
Download
Pdf
[DE] Garantiebestimmungen
Pdf
[EN] Warranty Terms and Conditions
Pdf
[BG] Garantsionni Usloviya
Pdf
[DK] Garantibestemmelser
Pdf
[ES] Cláusulas de la garantía
Pdf
[FI] Takuuehdot
Pdf
[FR] Dispositions de garantie
Pdf
[HR] Jamstveni Uvjeti
Pdf
[HU] Garanciális Feltételei
Pdf
[IT] Condizioni di garanzia
Pdf
[LT] Garantiniai Isipareigojimai
Pdf
[NL] Garantiebepalingen
Pdf
[NO] Garantivilkar
Pdf
[PL] Warunki Gwarancji
Pdf
[PT] Disposições de garantia
Pdf
[RO] Prevederi Privind Garantia
Pdf
[SL] Garancijska Dolocila
Pdf
[SR] Garancijske Odredbe
Pdf
[SV] Garantivillkor