Afdruk

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - GERMANY

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 0
Fax:+49 (0) 6294 / 4204 - 4400
E-Mail:info@ansmann.de


Rechtsvorm:
AG

Geregistreerd kantoor:
DE - Assamstadt

Geregistreerd bij het Reg. Amtsgericht:
Ulm HRB 721168

Directie:
Markus Fürst, Thilo Hack

Voorzitter van de raad van toezicht:
Ulrike Unterwandling

BTW-nr.:
DE 156783270

WEEE-reg. nr.:
DE 32056780

Gebruik van de website:

Voor het gebruik van onze website: Wij doen er alles aan, de op onze website opgenomen informatie en data zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is een aanspraak op of garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie uitgesloten. Dat geldt ook voor alle andere websites, waarnaar wij eventueel door middel van een hyperlink verwijzen. Voor de inhoud van dergelijke websites zijn wij niet verantwoordelijk. Voor het gebruik van teksten, tekstpassages, beeldmateriaal of gegevens op onze website en het vermenigvuldigen daarvan is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Wij distantiëren ons:

van belangrijke verwijzingen naar alle links in deze internetpresentatie.

Bij uitspraak van 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg besloten dat men door het plaatsen van een link eventueel mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dat kan alleen worden verhinderd, indien men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. In deze presentatie zijn op diverse pagina’s links naar andere sites op internet zichtbaar. Hierbij verklaren wij uitdrukkelijk, dat er geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte sites bestaat! Derhalve distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle gelinkte sites in deze presentatie en van de inhoud daarvan zullen wij ons niets eigen maken. Deze verklaring geldt voor alle in deze presentatie opgenomen links.AFBEELDINGEN - COPYRIGHT:

Alle op deze website gebruikte afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en zijn eigendom van ANSMANN AG. Een ander gebruik van deze afbeeldingen, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ANSMANN AG.

Disclaimer:

ANSMAN AG doet er alles aan, de op haar website opgenomen informatie en data zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is een aanspraak op of garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens uitgesloten. Dat geldt ook voor alle andere websites, waar eventueel door middel van een hyperlink naar wordt verwezen. ANSMANN AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, die door middel van een dergelijke koppeling worden geopend. ANSMANN AG behoudt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan of aanvullingen op de reeds beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

De op onze website beschikbaar gestelde informatie en gegevens geven de gebruiker een overzicht van ons bedrijf in verband met informatiedoeleinden, zonder dat de gebruiker zich op de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie of gegevens kan beroepen of volledig kan vertrouwen. ANSMANN AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe noch indirecte schade, inclusief winstderving, die door het gebruik van de informatie of de gegevens ontstaat, die op onze website te vinden is. Eventuele rechten en plichten tussen ANSMANN AG en de gebruiker van de website of derden zijn uitgesloten. Op de inhoud van de website van ANSMANN AG is het auteursrecht van toepassing. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstpassages of beeldmateriaal is de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANSMANN AG vereist. Uitzondering daarop zijn persberichten. Op alle informatie en alle gegevens, uw gebruik of u aanmelding op website van ANSMANN AG evenals alle met de website van ANSMANN AG samenhangende handelingen, evenals het tolereren of veronachtzamen ervan, vallen uitsluitend onder het Duitse recht. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank is Ulm.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:

de Europese commissie stelt een platform beschikbaar voor het online beslechten van geschillen (onlinegeschillengbeslechting (OS-platform)), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure door een consumentengeschillenorganisatie. Verantwoordelijk is de Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.