Tietosuojakäytäntö

1. Katsaus tietosuojaan

Yleisiä tietoja

Seuraavat tiedot tarjoavat sinulle helpon navigoinnin yleiskuvan siitä, mitä henkilökohtaisille tietoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Termi ”henkilötiedot” sisältää kaikki tiedot, joita voidaan käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojan aiheesta ovat tietosuojajulistuksessa, joka olemme mukana tämän kopion alla.

Tietojen tallennus tälle verkkosivustolle

Kuka on tietojen tallentamisesta vastaavalle osapuolelle (ts. ”rekisterinpitäjä”)?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston ylläpitäjä, jonka yhteystiedot ovat saatavilla kohdassa osio ”Lain edellyttämät tiedot” tällä verkkosivustolla.

Kuinka tallennamme tietojasi?

Keräämme tietosi jakamisen seurauksena tietosi meille. Nämä voivat olla esimerkiksi tietoja, jotka kirjoitat yhteyslomakkeeseen.

IT-järjestelmämme tallentavat automaattisesti muut tiedot, kun vierailet verkkosivuillamme. Nämä tiedot sisältävät pääasiassa teknisiä tietoja (esim. Selain, käyttöjärjestelmä tai aika, jona sivustoon päästiin). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti, kun avaat tämän verkkosivuston.

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista luodaan takaa verkkosivuston virheettömän tarjoamisen. Muita tietoja voidaan käyttää analysoimaan käyttäjämallejasi.

Mitä oikeuksia sinulla on tietosi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoja arkistoitujen henkilötietojesi lähteistä, vastaanottajista ja tarkoituksista ilman, että heidän tarvitse maksaa palkkiota ilmoittamisesta. Sinulla on myös oikeus vaatia tietosi oikaisemista tai hävittämistä. Älä epäröi ottaa yhteyttä milloin tahansa osoitteella, joka paljastetaan tämän sivuston osassa "Lain edellyttämät tiedot", jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Sinulla on myös oikeus kirjata valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Lisäksi tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Katso lisätietoja tietosuojavakuutuksesta osiossa "Oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen".

Analyysityökalut ja kolmansien osapuolten tarjoamat työkalut

On mahdollista, että selailumallisi analysoidaan tilastollisesti, kun vierailet tällä sivustolla. Tällaiset analyysit suoritetaan pääasiassa evästeiden ja niiden kanssa, joita kutsumme analyysiohjelmiksi. Selauskäytäntösi analysoidaan yleensä nimettömästi; eli selausmalleja ei voida jäljittää sinuun.

Sinulla on mahdollisuus vastustaa tällaisia ​​analyysejä tai voit estää niiden suorittamisen käyttämättä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot työkaluista ja vaihtoehdoista vastustaa saat alla olevasta tietosuojailmoituksestamme.

2. Isännöinti ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen isännöinti (External Hosting)

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkoinen palveluntarjoaja (isäntä). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimille. Näitä voivat olla muun muassa IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, metatiedot ja viestintä, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttö ja muut verkkosivuston kautta syntyvät tiedot. Isäntää käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja sen vuoksi, että ammattimainen palveluntarjoaja voi tarjota verkkopalvelumme turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Isäntämme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvollisuuksien täyttämiseksi ja ohjeidemme noudattamiseksi kyseisten tietojen osalta.

Käytämme seuraavaa isäntää:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Sopimuksen toteuttaminen tietojenkäsittelyä koskeva sopimus

Tietosuojasäännösten mukaisen käsittelyn takaamiseksi olemme tehneet isäntämme kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä.

3. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

tietosuoja

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Siksi käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi luottamuksellisina tiedoina ja lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojalausuman mukaisesti.

Aina kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia ​​henkilökohtaisia ​​tietoja. Henkilötiedot sisältävät tietoja, joita voidaan käyttää henkilöiden tunnistamiseen. Tämä tietosuojavakuutus selittää mitä tietoja keräämme, sekä mihin tarkoituksiin näitä tietoja käytämme. Se selittää myös, kuinka ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Suosittelemme täten, että tiedon siirtoon Internetin kautta (ts. Sähköpostiviestinnän kautta) voi olla alttiita tietoturvapuutteille. Tietoja ei voida suojata kokonaan kolmansien osapuolien pääsyltä.

Vastuuhenkilöä koskevat tiedot (kutsutaan GDPR: ssä ”rekisterinpitäjäksi”)

Tämän tietojenkäsittelyn ohjain verkkosivusto on:

ANSMANN AG
Industriestr. 10
DE - 97959 Assamstadt - SAKSA

Puhelin: +49 6294 4204-0
Sähköposti: info@ansmann.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja resursseista (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.).

Tietojen nimitys lain nojalla valtuutettu suojeluhenkilö

Olemme nimittäneet yrityksellemme tietosuojavastaavan ( Herrn Reinhard Büschel ).

Datenschutzbeauftragter
ANSMANN AG
Industriestr. 10
DE - 97959 Assamstadt - SAKSA

Puhelin: +49 6294 4204-0
Sähköposti: dsb@ansmann.de

Suostumuksesi peruuttaminen tietojen käsittely

Laaja valikoima tietojenkäsittelytapahtumia on mahdollista vain, jos suostumuksellasi on suostumus. Voit myös peruuttaa milloin tahansa jo antamasi suostumuksen. Sinun tarvitsee vain lähettää meille epävirallinen ilmoitus sähköpostitse. Tämä ei rajoita ennen peruuttamista tapahtuneen tiedonkeruun laillisuutta.

Oikeus vastustaa tietojen keruuta erityistapauksissa; oikeus vastustaa suoraa mainontaa (GDPR 21 artikla) ​​

Jos tietoja käsitellään art. 6 Luku. 1 valaistu e tai f GDPR, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ainutlaatuisesta tilanteestasi johtuvien syiden perusteella. Tämä pätee myös kaikkiin näihin säännöksiin perustuvaan profilointiin. Tietojenkäsittelyn oikeudellisen perustan määrittämiseksi tutustu tähän tietosuojailmoitukseen. Jos kirjaat vastalauseen, emme enää käsittele kyseisiä henkilötietojasi, paitsi jos pystymme esittämään pakotettavan suojan arvoisia perusteita tietojen käsittelyyn, jotka ylittävät sinun edut, oikeutesi ja vapautesi tai jos käsittelyn tarkoitus on laillisten oikeuksien vaatiminen, käyttäminen tai puolustaminen (GDPR: n 21 §: n 1 momentin mukainen vastalause)

Jos henkilötietojasi käsitellään suoran mainonnan aloittamiseksi, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa vaikuttamasi henkilötietojesi käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä pätee myös profilointiin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Jos vastustat, henkilötietojasi ei enää käytetä suoran mainonnan tarkoituksiin (vastalause GDPR: n 21 pykälän 2 pykälän nojalla).

Oikeus kirjaa valitus toimivaltaiselle valvontavirastolle

Jos GDPR: n rikkomuksia tapahtuu, rekisteröidyillä on oikeus kirjata valitus valvontaviranomaiseen, etenkin siinä jäsenvaltiossa, jossa heillä yleensä on kotipaikka, työpaikka tai paikassa, jossa väitetty rikkomus tehdään. tapahtunut. Oikeus valituksen kirjaamiseen on tosiasiallisesti riippumatta muista hallinnollisista tai oikeudenkäynneistä, jotka ovat käytettävissä laillisina keinoina.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vaatia, että luovutamme kaikki tiedot, jotka käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutetaan sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneella luettavassa muodossa. Jos sinun pitäisi vaatia tietojen suoraa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, tämä tehdään vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- ja / tai TLS-salaus

turvallisuussyistä ja suojata luottamuksellisen sisällön, kuten ostotilausten tai kyselyjen, siirto, jotka lähetät meille verkkosivuston ylläpitäjänä, tämä verkkosivusto käyttää joko SSL- tai TLS-salausohjelmaa. Voit tunnistaa salatun yhteyden tarkistamalla, vaihtuuko selaimen osoiterivi kohdasta „http: //“ arvoon „https: //“, ja myös näyttämällä lukituskuvake selaimen rivillä.

Jos SSL- tai TLS-salaus on aktivoitu, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämääsi tietoa.

Tietoja tiedoista, niiden oikaisemisesta ja hävittämisestä

Sovellettavan lakien nojalla, sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoja arkistoiduista henkilötiedoista, heidän lähteistään ja vastaanottajista sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla voi olla myös oikeus saada tietosi oikaisemaan tai hävittämään. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta tai muita henkilötietoja koskevia kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä milloin tahansa osoitteessa, joka on annettu osassa ”Lain edellyttämät tiedot”.

Oikeus vaatia käsittelyä rajoitukset

Sinulla on oikeus vaatia rajoitusten asettamista henkilötietojesi käsittelyn suhteen. Voit tehdä niin ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa osoitteessa, joka on annettu kohdassa "Lain edellyttämät tiedot". Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista koskee seuraavia tapauksia:

  • että sinun pitäisi kiistää meidän arkistoimien tietojen oikeellisuus, tarvitsemme yleensä jonkin aikaa vahvistaaksemme tämän vaatimuksen. Aikana, kun tutkinta on käynnissä, sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
  • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui / tapahtui laittomasti, sinulla on mahdollisuus vaatia tietosi käsittelyn rajoittamista näiden tietojen hävittämisen sijasta.
  • Jos me emme enää tarvitse henkilökohtaisia ​​tietojasi ja tarvitset sitä laillisten oikeuksien käyttämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen. oikeuksilla, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sen hävittämisen sijaan.
  • Jos olet esittänyt vastalauseen art. 21. syyskuuta. 1 GDPR, sinun ja oikeutesi on punnittava toisiaan vastaan. Niin kauan kuin ei ole määritetty, kenen edut vallitsevat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja - lukuun ottamatta niiden arkistointia - voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai vaatia, käyttää tai puolustaa laillisia oikeuksia tai suojata muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksia tai tärkeistä yleisen edun mukaisista syistä, joihin Euroopan unioni viittaa. tai EU: n jäsenvaltiota.

Ei-toivottujen sähköpostiviestien hylkääminen

Vastustamme täten, että osassa ”annettavien pakollisten tietojen yhteydessä julkaistavat yhteystiedot olisivat käytössä. Lain edellyttämät tiedot ”lähettää meille myynninedistämis- ja tiedotusmateriaalia, jota emme ole nimenomaisesti pyytäneet. Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisen oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos mainostietoja lähetetään ei-toivotulla tavalla, esimerkiksi SPAM-viesteillä.

4. Tietojen tallennus tälle verkkosivustolle

evästeet

Päivitä evästeasetukset

Joissakin tapauksissa verkkosivustomme ja sen sivut käyttävät ns. Evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta eivätkä sisällä viruksia. Evästeiden tarkoituksena on tehdä verkkosivustoltamme käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi ja tallennetaan selaimessa.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä on ns. Istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun olet poistunut sivustollemme. Muut evästeet arkistoidaan laitteellasi, kunnes poistat ne. Nämä evästeet antavat meille mahdollisuuden tunnistaa selaimesi seuraavan kerran käydessäsi verkkosivuillamme.

Voit säätää selaimesi asetuksia varmistaaksesi, että sinulle ilmoitetaan joka kerta, kun evästeet asetetaan, ja salliaksesi sinun hyväksyä evästeet vain tietyissä tapauksissa tai evästeiden hyväksymisen estämiseksi tietyissä tilanteissa tai yleensä ja evästeiden automaattisen poistamisen aktivoimiseksi, kun suljet selaimesi. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot saattavat olla rajoitetut.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestinnän tapahtuman suorittamiseen tai tiettyjen käytettävien toimintojen tarjoamiseen (esim. Ostoskoritoiminto), varastoidaan art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi tallentaa evästeitä varmistaakseen teknisesti virheettömän ja optimoidun operaattorin palvelujen tarjoamisen. Jos vastaavaa sopimusta (esim. Sopimusta evästeiden varastoinnista) on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 kohta 1 valaistu GDPR; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Jos muita evästeitä (esim. evästeitä selauskuvioidesi analysoimiseksi) tulisi tallentaa, niihin osoitetaan erikseen tässä tietosuojailmoituksessa.

Palvelinlokitiedostot

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa tiedot automaattisesti ns. Palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Tiedot sisältävät:

  • Käytetyn selaimen tyyppi ja versio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Viittaava URL-osoite
  • Isäntänimi pääsyä käyttävälle tietokoneelle
  • Palvelinkyselyn aika
  • IP-osoite

Tietoja ei sulauteta muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot tallennetaan art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi teknisesti virheettömään kuvaukseen ja operaattorin verkkosivuston optimointiin. Tämän saavuttamiseksi palvelimen lokitiedostot on tallennettava.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyjä yhteyslomakkeemme kautta, yhteyslomakkeessa annetut tiedot sekä me säilytämme niissä olevat yhteystiedot käsitelläksemme kyselyämme ja siinä tapauksessa, että meillä on lisäkysymyksiä. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu Art. 6 kohta 1 valaistu b GDPR, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toimeenpanoon tai jos se on tarpeen suorittaa sopimusta edeltävät toimenpiteet. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu siihen, että meillä on oikeutettu intressimme käsitellä meille osoitettujen pyyntöjen tehokas käsittely (DSGVO: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai sopimukseenne (DSGVO: n 6 artiklan 1 kohta). jos sitä on pyydetty.

Yhteyslomakkeeseen antamasi tiedot säilyvät kanssamme, kunnes pyydät meitä poistamaan tiedot, peruuttamaan suostumuksesi tietojen arkistointiin tai jos tarkoitukseen, jota varten arkistoitavia tietoja ei enää ole (esim. sen jälkeen kun olemme saaneet vastauksemme kyselyyn). Tämä ei rajoita pakollisten lakien - erityisesti säilytysjaksojen - soveltamista.

Pyydä sähköpostia, puhelinta tai faksia

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksi, pyyntömme, mukaan lukien kaikki tuloksena olevat henkilötiedot (nimi, pyyntö), tallennamme ja käsittelemme meille pyyntöäsi varten. Emme välitä näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu Art. 6 kohta 1 valaistu b GDPR, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toimeenpanoon tai jos se on tarpeen suorittaa sopimusta edeltävät toimenpiteet. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu suostumukseenne (GDPR: n 6 artiklan 1 kohta) ja / tai oikeutettuihin etuihimme (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), koska meillä on perusteltu intressi tehokkaaseen käsittelyyn

Tiedot, jotka lähetit meille yhteyspyyntöjen kautta, ovat meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan, peruuttamaan suostumuksesi tallennukseen tai tietojen tallennustarkoitus raukeaa (esim. sen jälkeen, kun pyyntösi loppuun saattaminen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - etenkin lakisääteiset säilytysajat - eivät muutu.

Rekisteröinti tällä verkkosivustolla

Sinulla on mahdollisuus rekisteröidä tälle verkkosivustolle voidaksesi käyttää muita verkkosivuston toimintoja. Käytämme syöttämiäsi tietoja vain kyseisen tarjouksen tai palvelun käyttämiseen, johon olet rekisteröitynyt. Vaadittavat tiedot, joita pyydämme rekisteröinnin yhteydessä, on syötettävä kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa hylkäämme rekisteröinnin.

Jos ilmoitamme sinulle kaikista tärkeistä muutoksista portfolion laajuuteen tai teknisiin muutoksiin, käytämme rekisteröintiprosessin yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta.

Käsittelemme rekisteröintiprosessin aikana syötettyjä tietoja suostumuksesi perusteella (6 artiklan 1 kohta, BKT).

Rekisteröintiprosessin aikana tallennettujen tietojen on oltava säilyttää meille niin kauan kuin olet rekisteröitynyt tällä sivustolla. Tämän jälkeen nämä tiedot on poistettava. Tämä ei rajoita pakollisia lakisääteisiä säilytysvelvoitteita.

5. Sosiaalinen media

Facebook-laajennukset (Tykkää & Jaa-painike)

Tälle verkkosivustolle on integroitu Facebook-sosiaalisen verkoston laajennuksia. Palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebook-lausunnon mukaan kerätyt tiedot siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansien maiden maihin.

Voit tunnistaa Facebook-laajennukset Facebook-logolla tai tämän sivuston "Tykkää" -painikkeella. . Katsaus Facebook-laajennuksiin on saatavana seuraavan linkin kautta: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Aina kun vierailet tällä verkkosivustolla ja sen sivuilla, laajennus luo suoran yhteyden selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Seurauksena on, että Facebook saa tiedot, joita olet käynyt tällä verkkosivustolla laajennuksellasi. Jos kuitenkin napsautat Facebookin Like-painiketta, kun olet kirjautunut Facebook-tiliisi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisällön ja sen sivut Facebook-profiiliin. Seurauksena on, että Facebook voi osoittaa vierailun tälle verkkosivustolle ja sen sivuille Facebook-käyttäjätilillesi. Meidän on korostettava, että meillä verkkosivun tarjoajana ei ole mitään tietoa siirretyistä tiedoista ja niiden käytöstä Facebookissa. Tarkempia tietoja on Facebookin tietosuojalausunnossa osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Jos et halua, että Facebook voi osoittaa vierailusi tälle verkkosivustolle ja sen sivuille Facebook-käyttäjätilillesi, kirjaudu ulos Facebook-tilillesi, kun olet tällä sivustolla.

Facebook-laajennuksen käyttö perustuu Art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi olla mahdollisimman näkyvissä sosiaalisessa mediassa.

Twitter-laajennus

Olemme integroineet Twitterin sosiaalisen median alustan toiminnot tähän verkkosivustoon. . Nämä toiminnot tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kun käytät Twitteriä ja uudelleenlähetystoimintoa, vierailemasi verkkosivustot linkitetään Twitter-tiliisi ja paljastetaan muille käyttäjille. Tämän prosessin aikana tiedot siirretään myös Twitteriin. Meidän on korostettava, että me, verkkosivuston ja sen sivujen tarjoajat, emme tiedä mitään siirretyn tiedon sisällöstä ja näiden tietojen käytöstä Twitterissä. Lisätietoja on Twitterin tietosuojailmoituksessa osoitteessa https://twitter.com/fi/yksityisyys .

Twitter-laajennusten käyttö perustuu Art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi olla mahdollisimman näkyvissä sosiaalisessa mediassa.

Sinulla on mahdollisuus palauttaa tietosuoja-asetukset Twitterissä tiliasetuksissa osoitteessa https://twitter.com/account/settings .

6. Analysointityökalut ja mainonta

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Tämän palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics käyttää ns. Evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla käyttäjät voivat analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Yhdysvaltojen Google-palvelimelle, missä ne tallennetaan.

Google Analytics -evästeiden tallennus ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat Art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Tämän verkkosivuston operaattorilla on perusteltu intressi käyttäjämallien analysointiin sekä verkossa tarjottujen palvelujen että operaattorin mainontatoimintojen optimoimiseksi. Jos vastaavaa sopimusta (esim. Sopimusta evästeiden varastoinnista) on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 kohta 1 valaistu GDPR; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

IP-nimettömyys

Tällä verkkosivustolla olemme aktivoineet IP-nimettömätoiminnon. Seurauksena on, että Google lyhentää IP-osoitettasi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa, jotka ovat ratifioineet Euroopan talousalueesta tehdyn yleissopimuksen ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Koko IP-osoite lähetetään yhdelle Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta näitä tietoja analysoidaksesi verkkosivustosi käyttöä raporttien luomiseen verkkosivuston toiminnoista ja tarjotakseen tämän sivuston ylläpitäjälle muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivuston ja Internetin käyttöön . Selaimesi kanssa Google Analyticsin kanssa lähetettyä IP-osoitetta ei saa yhdistää muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Selaimen laajennus

Sinä teet on mahdollisuus estää evästeiden arkistointi tekemällä asianmukaisia ​​muutoksia selainohjelmistosi asetuksiin. Meidän on kuitenkin huomautettava, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Lisäksi sinulla on mahdollisuus estää evästeen luomien ja verkkosivun käyttöön liittyvien tietojen (myös IP-osoitteesi) tallentaminen Googlessa sekä näiden tietojen käsittely Googlessa lataamalla ja asentamalla selaimen laajennus- saatavana seuraavan linkin alla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi .

Tietojen tallennuksen vastustaminen

Sinulla on mahdollisuus estää tietosi Google Analyticsissa napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Seurauksena on eväste, joka estää tietojen tallentamisen tulevien vierailujen aikana tällä verkkosivustolla: Google Analyticsin deaktivointi .

Lisätietoja käyttäjän tietojen käsittelystä Google Analyticsissa on Googlen tietosuojailmoituksessa osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi .

Sopimustietojen käsittely

Olemme toteuttaneet sopimuksen tietojenkäsittelysopimuksen Googlen kanssa ja panemme täysimääräisesti täytäntöön Saksan tietosuojavirastojen tiukat säännökset Google Analyticsia käytettäessä.

Google Analyticsin tarjoamat demografiset parametrit

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin tarjoamista demografisia parametreja. Sen avulla on mahdollista laatia raportteja, jotka sisältävät tietoja verkkosivustojen kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksista. Tietolähteet ovat Googlen kiinnostuksenkohteisiin liittyvä mainonta sekä vierailijatiedot, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta. Tietoja ei voida allokoida tietylle henkilölle. Sinulla on mahdollisuus deaktivoida tämä toiminto milloin tahansa tekemällä asiaankuuluvat asetusmuutokset Google-tililläsi tapahtuvaan mainontaan. Voit myös yleensä kieltää tietosi tallentamisen Google Analyticsilla, kuten kohdassa ”Tietojen tallentamisen vastustaminen” selitetään.

Arkistointijakso

Evästeisiin, käyttäjätunnuksiin tai mainostunnisteisiin linkitetyt käyttäjän tai tapahtuman tason tiedot, jotka on linkitetty evästeisiin, käyttäjätunnuksiin tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus) olla nimettömiä tai poistettu 26 kuukauden kuluttua. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://tuki.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fi

Facebook-pikseli

Muunnosprosentin mittaamiseksi tämä sivusto käyttää Facebookin vierailijaaktiivisuuspikseliä. Palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin lausunnon mukaan kerätyt tiedot siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansien maiden maihin.

Tämän työkalun avulla voidaan seurata sivukävijöitä, kun heidät on linkitetty palveluntarjoajan verkkosivuille napsautuksen jälkeen Facebook-mainos. Tämä antaa mahdollisuuden analysoida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä optimoida tulevia mainoskampanjoita.

Meille, jotka olemme tämän verkkosivuston ylläpitäjiä, kerätyt tiedot ovat nimettömiä. Emme voi tehdä johtopäätöksiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin arkistoi tiedot ja käsittelee niitä siten, että on mahdollista muodostaa yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin ja Facebook voi käyttää tietoja omaan mainostarkoitukseensa Facebookin tietojen käyttökäytäntö . Tämän ansiosta Facebook voi näyttää mainoksia Facebook-sivuilla sekä muualla kuin Facebookissa. Meillä tämän sivuston ylläpitäjänä ei ole hallintaa tällaisten tietojen käytöstä.

Facebook Pixelin käyttö perustuu Art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR. Sivuston ylläpitäjällä on perusteltu intressi tehokkaisiin mainoskampanjoihin, joihin sisältyy myös sosiaalinen media. Jos vastaavaa sopimusta (esim. Sopimusta evästeiden varastoinnista) on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 kohta 1 valaistu GDPR; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.
Facebook-pikselin deaktivointi

Facebookin tietosuojakäytännöissä sinä Lisätietoja yksityisyyden suojaamisesta on osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Voit myös deaktivoida uudelleenmarkkinointitoiminnon ”Custom Audiences” mainosasetusosiossa kohdassa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Tätä varten sinun on ensin kirjauduttava sisään Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa käytöstä minkä tahansa Facebookissa tapahtuvan käyttäjäpohjaisen mainonnan European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Uutiskirje

uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata tällä verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen ja tiedot, joiden avulla voimme vahvistaa että olet ilmoitetun sähköpostiosoitteen omistaja ja suostut uutiskirjeen vastaanottamiseen. Enempää tietoja ei kerätä, tai niitä saa kerätä vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja vain pyydettyjen tietojen lähettämiseen, emmekä saa jakaa näitä tietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan sinun suostumus (6 artiklan 1 kohta BKT). Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tietojen arkistointiin, sähköpostiosoitteeseen ja näiden tietojen käyttöön uutiskirjeen lähettämiseen milloin tahansa, esimerkiksi napsauttamalla uutiskirjeen "Poista tilaus" -linkkiä. Tämä ei rajoita tähän mennessä tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien laillisuutta.

Uutiskirjeen tilaamista varten meille talletetut tiedot säilytetään meillä, kunnes tilaat tilauksen uutiskirje tai uutiskirjepalvelun tarjoaja ja poistetaan uutiskirjeiden jakeluluettelosta, kun olet lopettanut tilauksen uutiskirjeestä. Muihin tarkoituksiin tallennetut tiedot pysyvät ennallaan.

Kun olet peruuttanut tilauksen uutiskirjeiden jakelulistalta, voimme joko tallentaa sähköpostiosoitteemme mustaan ​​luetteloon sähköpostiosoitteemme estääksesi tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä sulauteta muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä etuasi että kiinnostuksiamme noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia lähettäessäsi uutiskirjeitä (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta mukainen oikeutettu etu). Säilytystä mustalle listalle on toistaiseksi. Voit vastustaa tallennusta, jos kiinnostuksen kohteet ovat laillisia etujamme suuremmat.

Newsletter2Go

Tämä verkkosivusto käyttää Newsletter2Go-lehteä uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berliini, Saksa.

Newsletter2Go-palveluita voidaan käyttää muun muassa uutiskirjeiden lähettämisen järjestämiseen ja analysointiin. Uutiskirjeen tilaamista varten antamasi tiedot arkistoidaan Newsletter2Gon palvelimilla Saksassa.

Jos et halua sallia Newsletter2Gon suorittamaa analyysiä, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaaminen. Tarjoamme linkin, jolla voit tehdä tämän jokaisessa uutiskirjeviestissä. Lisäksi voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksen suoraan verkkosivustolla.

Newsletter2Gon tietojen analyysi

Newsletter2Go antaa meille mahdollisuuden analysoida uutiskirjekampanjaamme. Sen avulla voimme esimerkiksi nähdä, onko uutiskirjeviesti avattu ja jos on, niin mitä linkkejä on napsautettu. Tämän avulla voimme määrittää, mitkä linkit saivat poikkeuksellisen paljon napsautuksia.

Lisäksi pystymme myös näkemään, toteutettiinko aiemmin määritellyt toimet sähköpostin avaamisen tai linkin napsauttamisen jälkeen (muuntokurssi). Tämän avulla voimme selvittää, oletko tehnyt oston uutiskirjeen napsautuksen jälkeen.

Newsletter2Go antaa meille myös mahdollisuuden jakaa uutiskirjeemme tilaajat eri luokkiin (ts. Klusterin vastaanottajiin). Esimerkiksi uutiskirjeen vastaanottajat voidaan luokitella iän, sukupuolen tai asuinpaikan perusteella. Tämän avulla voimme räätälöidä uutiskirjeemme tehokkaammin kunkin kohderyhmän tarpeisiin.

Yksityiskohtaisia ​​tietoja Newsletter2Gon toiminnoista saat seuraavalta linkiltä: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/ .

Oikeusperusta

Tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella (6 artiklan 1 kohta ja BKT). Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa tilaamalla uutiskirjeen. Tämä ei rajoita ennen peruuttamistasi tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien laillisuutta.

Tallennusaika

Meille talletettu tieto me säilytämme uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes lopetat uutiskirjeen tai uutiskirjepalvelun tarjoajan tilauksen ja poistut uutiskirjeiden jakeluluettelosta sen jälkeen kun tilaat uutiskirjeen. Muihin tarkoituksiin tallennetut tiedot pysyvät ennallaan.

Kun olet peruuttanut tilauksen uutiskirjeiden jakelulistalta, voimme joko tallentaa sähköpostiosoitteemme mustaan ​​luetteloon sähköpostiosoitteemme estääksesi tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä sulauteta muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä etuasi että kiinnostuksiamme noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia lähettäessäsi uutiskirjeitä (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta mukainen oikeutettu etu). Säilytystä mustalle listalle on toistaiseksi. Voit vastustaa tallennusta, jos edut ylittävät oikeutetut intressimme.

Lisätietoja on Newsletter2Gon tietosuojamääräyksissä osoitteessa: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/ .

Sopimuksen tietojenkäsittelysopimuksen toteuttaminen

Olemme toteuttaneet sopimuksen Newsletter2Gon kanssa, jossa vaadimme Newsletters2Gon suojaamaan asiakkaidemme tietoja ja pidättäytymään jakamasta sellaisia tiedot kolmansien osapuolten kanssa. Voit tarkistaa tämän sopimuksen seuraavan linkin kautta: https://newsletter2go.de/Docs/Datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf .

8. Lisäosat ja työkalut

YouTube laajennetulla tietosuojaintegroinnilla

Verkkosivumme upottaa videoita verkkosivustosta YouTube. Verkkosivun ylläpitäjä on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila varmistaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä ennen kuin he katsovat videota. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tietojen jakaminen YouTube-kumppaneiden kanssa voidaan sulkea pois laajennetun tietosuojatilan seurauksena. Esimerkiksi, katsotko videota, YouTube luo aina yhteyden Google DoubleClick -verkkoon.

Heti kun aloitat YouTube-videon toistamisen tällä sivustolla, yhteys YouTubeen palvelimiin perustetaan. Seurauksena YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautunut YouTube-tiliisi käydessäsi sivustollamme, otat YouTubeen käyttöön kohdistaaksesi selausmallisi suoraan henkilökohtaiseen profiiliin. Sinulla on mahdollisuus estää tämä kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi kun olet aloittanut videon toistamisen, YouTube pystyy sijoittamaan laitteellesi erilaisia ​​evästeitä. Näiden evästeiden avulla YouTube voi saada tietoja verkkosivustomme kävijöistä. Tätä tietoa käytetään muun muassa videotilastojen tuottamiseen sivuston käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ja petosyritysten estämiseksi. Nämä evästeet pysyvät laitteellasi, kunnes poistat ne.

Tietyissä olosuhteissa ylimääräiset tietojenkäsittelytapahtumat voivat käynnistyä sen jälkeen, kun olet aloittanut YouTube-videon toistamisen, joka ei ole meidän valvontamme sisällä.

YouTuben käyttö perustuu siihen, että olemme kiinnostuneita esittämään online-sisältömme houkuttelevalla tavalla. Art. 6 Luku. 1 valaistu f GDPR, tämä on perusteltu etu. Jos vastaavaa sopimusta (esim. Sopimusta evästeiden varastoinnista) on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 kohta 1 valaistu GDPR; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja siitä, miten YouTube käsittelee käyttäjän tietoja, on YouTube-tietosuojakäytännössä, joka löytyy kohdasta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi .

Google Maps (suostumuksella )

Tämä verkkosivusto käyttää Google Mapsia, kartoitus- / sijaintipalvelua, sovellusliittymän kautta. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Tämän sivuston tietosuojan takaamiseksi huomaat, että Google Maps on deaktivoitu käydessäsi tämä verkkosivusto ensimmäistä kertaa. Suoraa yhteyttä Googlen palvelimiin ei luoda, ennen kuin olet aktivoinut Google Mapsin itsenäisesti loppupäässäsi (ts. Antanut suostumuksensi BKT: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti). Tämä estää tietosi siirtämisen Googlelle ensimmäisen verkkosivustossasi käymisen aikana.

Kun olet aktivoinut palvelun, Google Maps tallentaa IP-osoitteesi. Pääsääntöisesti se siirretään myöhemmin Google-palvelimelle Yhdysvalloissa, missä se tallennetaan. Tämän verkkosivuston tarjoajalla ei ole minkäänlaista hallintaa tiedonsiirtoon, kun Google Maps on aktivoitu.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojailmoituksessa seuraavan linkin kautta. : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajat

tietojen (asiakas- ja sopimustietojen) käsittely

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen tietokannan perustamiseen, sisällön järjestämiseen tai muuttamiseen. oikeussuhde (tietovarasto). Nämä toimet toteutetaan art. 6 Luku. 1 valaistu b GDPR, joka sallii tietojen käsittelyn sopimusta tai sopimusta edeltäviä toimia varten. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötietoja) vain siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjät voivat käyttää palveluita ja laskuttaa niitä.

kerätyt asiakastiedot on poistettava tilauksen valmistuttua tai liikesuhteen päättyessä. Tämä ei rajoita mitään lakisääteisiä säilytysvaltuuksia.

Tietojen siirto verkkokauppoja, vähittäiskauppiaita koskevien sopimusten sulkemisen ja tavaroiden siirron yhteydessä

Jaamme henkilötietoja kolmansien kanssa vain, jos tämä on välttämätöntä sopimuksen käsittelyn yhteydessä; esimerkiksi sellaisten yritysten kanssa, joille on uskottu tavaroiden lähetys, tai rahoituslaitoksen, jonka tehtävänä on suorittaa maksut. Tietoja ei enää tarvitse siirtää, tai tapahtuu vain, jos olet nimenomaisesti suostunut tiedonsiirtoon. Tietojasi ei saa jakaa kolmansien osapuolten kanssa ilman erillistä suostumustasi, esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojenkäsittelyn perusta on art. 6 Luku. 1 valaistu b GDPR, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämistä tai sopimusta edeltäviä toimia varten.

PayPal

Tarjoamme muiden vaihtoehtojen lisäksi maksua PayPalin kautta tällä sivustolla. Tämän maksunkäsittelypalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (jäljempänä "PayPal").

Jos valitset maksun PayPalin kautta, me jaamme antamasi maksutiedot PayPalin kanssa.

Oikeudellinen perusta tietojen jakamiselle PayPalin kanssa on Art. 6 Luku. 1 valaistu GDPR (suostumus) sekä art. 6 Luku. 1 valaistu b GDPR (käsittely sopimuksen toteuttamiseksi). Sinulla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Tällainen peruuttaminen ei saa vaikuttaa aikaisemmin tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.