Jälki

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - GERMANY

Tel.:+49 (0) 6294 / 4204 - 0
Fax:+49 (0) 6294 / 4204 - 4400
E-Mail:info@ansmann.de


Yhtiömuoto:
AG

Rekisteröity toimisto:
DE - Assamstadt

Amtsgericht:
Ulm HRB 721168

Johtokunta:
Markus Fürst, Thilo Hack

Hallituksen puheenjohtaja:
Ulrike Unterwandling

ALV-numero:
DE 156783270

WEEE-rekisterinumero:
DE 32056780

Verkkosivuston käyttö:

Tietoja verkkosivustomme käytöstä: Pyrimme siihen, että verkkosivustollamme olevat tiedotteet ja tiedot ovat paikkansapitäviä. Kuitenkin vastuu ja takuu siitä, että käytettävissä olevat tiedot ovat oikein, täydelliset tai ajan tasalla, on poissuljettu. Tämä koskee myös kaikkia muita verkkosivustoja, joihin mahdollisesti viittaamme hyperlinkin avulla. Emme myöskään ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä. Verkkosivustollamme olevien tekstien, tekstin osien, kuvamateriaalin ja tietojen käyttöön ja niiden monistamiseen tarvitaan meidän siihen etukäteen antama lupa.

Erottumislauseke:

Tärkeä huomautus kaikista tässä internet-esittelyssä olevista linkeistä.
Hampurin alioikeus on 12. toukokuuta 1998 antanut päätöksen, että liittämällä linkin ollaan mahdollisesti vastuussa linkitetyn sivun sisällöstä. Tämä voidaan estää vain sillä, että nimenomaan tehdään ero näihin sisältöihin. Tässä esittelyssä on sen eri sivuilla linkkejä muihin internetissä oleviin sivuihin. Painotamme nimenomaan, ettei meillä on mitään vaikutusta linkitettyjen sivujen muotoiluun tai sisältöön! Siksi teemme nimenomaan eron tässä esittelyssä näkyvien linkitettyjen sivujen kaikkeen sisältöön, emmekä vastaa niiden sisällöstä. Tämä vakuutus koskee kaikkia tähän esittelyyn liitettyjä linkkejä.KUVAT - COPYRIGHT:
Kaikki tällä internetsivulla käytetyt kuvat ovat tekijänoikeuslain alaisia ja ANSMANN AG:n omaisuutta. Kaikkien näiden kuvien muunlainen käyttö on sallittua vain ANSMANN AG:n luvalla.

Vastuuvapauslauseke:

ANSMANN AG tekee parhaansa, että sen verkkosivustolla olevat tiedotteet ja tiedot ovat paikkansapitäviä. Vastuu ja takuu siitä, että käytettävissä olevat tiedotteet ja tiedot ovat oikein, täydelliset tai ajan tasalla, on poissuljettu. Tämä koskee myös kaikkia muita verkkosivustoja, joihin mahdollisesti viitataan hyperlinkin avulla. ANSMANN AG ei myöskään ole vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, joihin pääsee tällaisen yhteyden kautta. ANSMANN AG pidättää itselleen oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta muutoksia tai täydennyksiä verkkosivustolla oleviin tiedotteisiin tai tietoihin.
Verkkosivustollamme käytettävissä olevat tiedotteet ja tiedot tarjoavat käyttäjälle vain yleiskuvan yritystoiminnastamme ilman, että käyttäjä voi vaatia tai luottaa siihen, että tiedotteet tai tiedot ovat ajan tasalla, oikein tai täydellisiä ANSMANN AG ei vastaa suorista eikä välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyn voiton, jotka ovat syntyneet tältä verkkosivustolta löytyvien tiedotteiden tai tietojen käytöstä. ANSMANN AG:n ja verkkosivuston käyttäjän tai kolmannen osapuolen väliset oikeudet ja velvollisuudet ovat poissuljettu. ANSMANN AG:n verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeudellisesti. Tiedotteiden tai tietojen monistamiseen ja erityisesti tekstien, tekstin osien tai kuvamateriaalin käyttöön tarvitaan ANSMANN AG:n etukäteen antama lupa. Poikkeuksena tästä ovat lehdistötiedotteet. Kaikkiin tiedotteisiin ja tietoihin, niiden käyttöön ja ANSMANN AG:n verkkosivustolle kirjautumiseen sekä kaikkiin ANSMANN AG:n verkkosivustoon liittyvään tekemiseen, suvaitsemiseen tai tekemättä jättämiseen sovelletaan ainoastaan Saksan lakia. Täytäntöönpanopaikka ja ainoa oikeuspaikka on Ulm.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ODR-asetuksen artiklan 14 kohdan 1 ja kuluttajariitojen ratkaisua koskevan lain (VSBG) § 36 mukaan:

Euroopan komissio ylläpitää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR), jonka löydät täältä http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Olemme valmiita osallistumaan tuomioistuimen ulkopuoliseen sovittelumenetelmään kuluttajan riidanratkaisuelimen kanssa.
Tästä vastaa Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.